Startsiden
   Nyheter
   Produkter
      Adgangskontroll
      Lås og beslag
      Dørlukker
      Fast- og rullegitter
      Porttelefon
      Postkasser
      Innbruddsalarm
      ITV/Kamera
      Andre produkter

   Tjenester
   Avdelinger
   Kontakt oss
   Fjernstyring
   Nyttige linker
   Stilling Ledig
   English/Ship

Produktfilosofi:

Vår filosofi er å rendyrke de korrekte produkter som markedet kan tilby. Dette vil være ett pluss både for oss som leverandør og ikke minst for våre kunder.

For oss som leverandør:
Meget gode kunnskaper på salg og montasje av våre produkter. Da vi konsentrerer oss om få produkter, vil vært enkelt produkt få stor oppmerksomhet. Dette sørger igjen for at vi har meget gode kunnskaper om våre produkter og tjenester.  Både på salgs-ledd og montasje-ledd.

For våre kunder:
Våre kunder kan være trygge på at vi leverer noe av det beste markedet kan tilby. Vårt produktvalg er fra annerkjente leverandører. Våre valg vil ikke være basert på stuntpriser, døgnfluer og artikler som vi vet ikke vil holde  i det lange løp. Ingen leverandører har eier-interesser i Norsk Låsservice AS.

 

Nederst på våre internettsider, vil dere finne logo og linker til våre hovedprodukter.

 
Norsk Låsservice AS
Tlf.: +47 934 15 500
firmapost@norsk-lasservice.no