Startsiden
   Nyheter
   Produkter
   Tjenester
   Avdelinger
   Kontakt oss
   Fjernstyring
   Nyttige linker
   Stilling Ledig
   English/Ship

 Hvordan kan vi hjelpe deg som kunde ved feil på adgangskontroll eller innbruddsalarm?

Via programmer som LogMe In og Team Viewer så har vi muligheten til å logge oss på din PC og fjernstyre denne. Dette gjør oss  i stand til å bl.a. administrere din adgangskontroll. Eller en sjelden gang, feilsøking. 

 

 
Norsk Låsservice AS
Tlf.: +47 934 15 500
firmapost@norsk-lasservice.no