Startsiden
   Nyheter
   Produkter
   Tjenester
   Avdelinger
   Kontakt oss
   Fjernstyring
   Nyttige linker
   Stilling Ledig
   English/Ship

Her vil du finne nyttige linker.

 

 Forsikringsselskapenens Godkjenningsnevnd: 
Lås og beslag er den grunnleggende beskyttelsen. Det er utarbeidet
ett regelverk for godkjent utstyr og her finner du mer info om dette:

 

 


 

 

NY 6. August 2012

Håndbok i innbrudds-sikring for næringslivet og privatpersoner:
Her finner dere en svært nyttig publikasjon i PDF som forteller  på
en illustrert måte FG sitt regelverk for "Innbrudds-sikring for næringslivet" og som et hjelpemiddel for privatpersoner også:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Datatilsynet:
Her vil dere finne nyttig informasjon om elektronisk adgangskontroll og kameraovervåking, meldeskjema og andre publikasjoner:

 

             

 

 
Norsk Låsservice AS
Tlf.: +47 934 15 500
firmapost@norsk-lasservice.no