Startsiden
      Firmapresentasjon

   Nyheter
   Produkter
   Tjenester
   Avdelinger
   Kontakt oss
   Fjernstyring
   Nyttige linker
   Stilling Ledig
   English/Ship

Presentasjon

 

 

  •  NORSK LÅSSERVICE er totalleverandør av innbruddsalarmer, kameraovervåking, lås og beslagsprodukter, elektromekanisk avlåsing, dørautomatikker, kodelåser, adgangskontroll, kortproduksjon, porttelefonsystemer, rømningsdørteknikk og fast/rulle-gitter samt dører i stål, tre og aluminium. Vi er den ledende beslagsleverandøren i regionen.

  • Mekaniske låsesystemer, på våre egne nøkkelprofiler produserer vi lokalt.

  • Vi utfører konsulenttjenester innen vårt fagområde.

  • NORSK LÅSSERVICE har to salgs og serviceavdelinger. Disse er lokalisert i Kristiansund og Molde, med til sammen 15 ansatte.

  • Vi er medlem av bransjeforeningen ”Norske Låsesmeder” og er et ”Autorisert Sikkerhetssenter”.
  • Vi har ansatte med svennebrev i låsesmedfaget og godkjent låsesmedprøve. Vår svakstrømskompetanse er også meget god, med fagbrev som serviceingeniør og lang erfaring.

  • Da vi er et frittstående selskap har vi muligheter til å gi de beste løsningene for våre kunder, uavhengig av hvilke leverandør produktene kommer fra.
  • Ingen av våre leverandører har eierinteresser i Norsk Låsservice AS.

  

 

       Her er noe av vårt produktspekter:

 

 

Innbruddsalarmer
Kameraovervåking

Mekaniske Låssystem

Glass og alu-produkter

Låser og beslag

Brann og rømmningsdørteknikk

Dørautomatikk

Porttelefon

Kort og kodelåser

Adgangskontroll 

Magnet og ID kort

Adgangssperrer

Postkasser

Sikkerhetsfilm for glass

Sikkerh.gitter

Rullegitter

NØD-skilt etterlysende

Veibommer

Kamera og ITV

Dører og vinduer i glass og aluminium

 

                                            

 

 

 

 firmapost@norsk-lasservice.no

 

 
Norsk Låsservice AS
Tlf.: +47 934 15 500
firmapost@norsk-lasservice.no