Startsiden
   Nyheter
   Produkter
   Tjenester
   Avdelinger
   Kontakt oss
   Fjernstyring
   Nyttige linker
   Stilling Ledig
   English/Ship

Våre avdelinger:

Vi er  lokalisert i Nordmørsveien 71A i Kristiansund og Fannestrandv.55 i Molde.  Kristiansund og  Molde.
Våre 15 ansatte er daglig ute på veien og sikrer god geografisk dekning i det vi kaller Nord-fylket.

 

Våre åpningstider er felles for alle avdelingene:

Mandag   - Fredag:  08  - 16
Lørdag:                      Stengt

 

 
Norsk Låsservice AS
Tlf.: +47 934 15 500
firmapost@norsk-lasservice.no